Žydų abejingumas protėvių kapams

Vakar facebook’e užtikau Šaulių Sąjungos nuotrauką, kurioje šauliai tvarko žydų kapines Rokiškyje. Viskas būtų kaip ir tvarkoje, sektinas pavyzdys ir visa kita, beeeet…

Jeigu žydai patys nesirūpina savo kapais, tai kodėl jais rūpintis turime mes? Šaulių sąjungos puslapio administratoriaus nuomone, žydai buvo išžudyti šeimomis ir artimųjų Lietuvoje nėra, todėl nėra kam ir tvarkyt. Mano nuomonė šiuo klausimu kiek kitokia, komentarą parašiau facebook’e po nuotrauka, bet ir čia norėčiau pakomentuoti kiek plačiau.

Mano viena pažįstama gyvena kaime, šalia kurio yra žydų kapinės. Ji pasakojo, kad kas keletą metų ten atvyksta būrelis žydų, apžiūri į kapines ir bėga pas merą skųstis, kad kapinės neprižiūrėtos. Tai kyla klausimas, kodėl jie patys negali atvykę susitvarkyt? Argumentas, kad buvo žudoma šeimomis ir nėra artimųjų nėra įtikinamas, kadangi žydų tauta žymi savo bendruomeniškumu, ir vieni apie kitus jie žino viską. 

Kitas momentas. Prisiminkime jau keletą metų vykstančią „Misija: Sibiras”. Lietuvos jaunimas vyksta į Rusiją, ten ieško lietuvių kapų ir juos sutvarko. Atrankas praėję jaunuoliai tvarko ne savo senelių, ne savo giminaičių kapus. Jie tvarko nesirinkdami, visus lietuvių kapus!  Jie tvarko kapus nes jie jiems rūpi. Ir niekas Rusijai jokių pretenzijų nereiškia ir nesiskundžia, o nuvyksta ir sutvarko patys.

Taigi tikrai tikiu, kad Lietuvoje yra žydų, kurie galėtų savo kapus prižiūrėt, tikrai tikiu, kad ir kitur pasaulyje yra žydų žinančių apie jų protėvių kapus Lietuvoje. Tačiau šito reikalo esmė paprasta – žydai nemėgsta purvintis rankų. Ta proga prisiminiau ir anekdotą: „Žmogus duoda žydui kastuvą ir sako: – eik ir iškasi duobė. Žydas atsako: – o kur šio kastuvo variklis? Žmogus sako: – o kur tu matei kastuvą su varikliu, o žydas jam: – o kur tu matei žydą, kuris su kastuvu dirbtų?

0 komentarų apie “Žydų abejingumas protėvių kapams”

  1. Aš tai apskritai kapinių būtinybės nematau. Numirė žmogus. Viskas. Palik ramybėj. Mišku užsodink palaidojęs. O dabar akmeninių plokščių pritempia ir gėlių prisisodina, stabus kažkokius pasidaro, kuriuos reikia tvarkyt, nes nu ką kaimynai ir giminės pasakys.

    Atsakyti

Parašykite komentarą