Muitų/PVM susigrąžinimas perkant prekes iš Kinijos

Prieš daugiau nei metus pirkau telefoną iš Kinijos. Tada pasirodė geras sandoris, nes gavosi keliais šimtais eurų pigiau, net ir priskaičiavus PVM ir muitų mokesčius. Tačiau vėliau išlindo rimtos bėdos ir teko su pardavėju tartis, kad grąžintų pinigus. Jis sutiko, telefoną išsiunčiau, pinigus atgavau, tik mokesčiai sumokėti liko ir nemaniau, kad įmanoma juos susigrąžinti.

Bet savaitgalį skrolindamas FB pamačiau vienos moters pasidalintu lankstinuku, kuriame parašyta, kad grąžinus prekę pardavėjui, mokesčius sumokėtus muitinei kartais susigrąžinti galima.

Lankstinuko iškarpa

Kadangi terminas, per kurį galima kreiptis, lankstinuke nebuvo nurodytas, tai ėmiau ir parašiau laišką vilnius@lrmuitine.lt adresu, išdėstydamas visą situaciją ir pridėdamas visus dokumentus ir išrašus, kuriuos pavyko iškapstyti iš banko ir el. pašto.

Kitą dieną gavau atsakymą. Taigi pasidalinsiu laiškais, kuriuos gavau iš muitinės, su informacija ką reikėtų pateikti norint susigrąžinti mokesčius. Taigi pirmas laiškas:

Jūsų prašymas gautas ir nustatyta tvarka bus užregistruotas.

            Informuojame, kad jeigu pateiktas  prašymas susijęs su muitų grąžinimu/atsisakymu išieškoti, t. y. su apskaičiuotos muito sumos sumažėjimu, vadovaujantis Komisijos deleguotojo Reglamento (ES)  2015/2446, A priedo VIII antraštinės dalies nuostatų reikalavimais, jame turi būti nurodyta tokia informacija:

  • muitinės įstaigos, kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas ir adresas;
  • muitinės deklaracijos ar kito dokumento, pagal kurį prašoma grąžinti ar atsisakyti išieškoti muitą, numeris ir data;
  • muitinės procedūra (išskyrus atvejus, kada yra muito sumų permoka) – nurodoma, kokiai muitinės procedūrai įforminti asmuo pageidauja pateikti prekes, taip pat ir tuo atveju, jeigu prašoma leisti prekes pateikti muitinės procedūrai įforminti anksčiau, nei bus priimtas sprendimas grąžinti muitą arba atsisakyti jį išieškoti;
  • prekių muitinė vertė EUR;
  • muito kodas (pvz. A00, A30 ir pan.) ir grąžintina/atsisakoma išieškoti muito suma EUR;
  • 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodekso, straipsnis (-ai), kuriuo (-ais) vadovaujantis teikiamas prašymas:
  • 116 str. – bendrosios muito grąžinimo ar atsisakymo išieškoti  aplinkybės;
 • 117 str. – esant importo ar eksporto muito sumų permokoms;
 • 118 str. – prekėms turint defektų  arba neatitinkant sutarties sąlygų;
 • 119 str. – kompetentingoms valdžios institucijoms padarius klaidą;
 • 120 str. – siekiant teisingumo.
 • prašymo motyvai ir pateikiami dokumentai;
 • banko sąskaitos duomenys – tik prašyme dėl muitų grąžinimo.

Nepateikus nurodytos informacijos, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 12 str. 2 dalies nuostatomis, prašymas nepriimamas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,  siūlome pasitikrinti, ar Jūsų prašymas atitinka reikalavimus, t. y. ar jame nurodyta visa privaloma informacija,  esant pagrindui – prašymą papildyti.

Šį laišką atsakiau nurodydamas savo banko sąskaitos numerį, ir pasitikslindamas ar pateiktos informacijos pakanka. Po dienos gavau atsakymą:

Pranešame, kad muitinėje gautas Jūsų užklausimas, į kurį muitinė pateikė informacinį pranešimą, kuriame išdėstyti bendri reikalavimai, keliami prašymams dėl mokesčių grąžinimo. Informuojame, kad nagrinėjamu atveju Jūsų kreipimasis dėl 2016 m. gruodžio mėn. gauto brokuoto telefono pateiktas pažeidus vienerių metų terminą, kaip tai nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose (žiūrėti žemiau).

2013-10-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 116 ir 118 straipsniuose nustatyta, importo muito suma grąžinama arba atsisakoma išieškoti, prekėms, išleidimo metu, turint defektų arba neatitinkant sutarties sąlygų, pagal kurią jos buvo importuotos, jeigu prekės nebuvo naudojamos, išskyrus pirminį jų naudojimo etapą, būtiną prekių defektams arba neatitikimui sutarties sąlygoms nustatyti, ir jeigu jos išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos.

Sąjungos muitinės kodekso 121 straipsnyje numatytas prašymo grąžinti muitą ar atsisakyti jį išieškoti pagal 116 straipsnį pateikimo laikotarpis – vieneri metai nuo pranešimo apie skolą muitinei dienos.

Taigi mano atvejis, deja, viršijo metų laikotarpį, todėl pinigų neatgavau. Todėl jei esate siuntę prekes atgal pardavėjui nedaugiau nei prieš metus, tai suskubkite ir gal pavyks mokesčius atgauti.

Parašykite komentarą